Automatisera kommunikationen i din klädwebbshop

Hur fungerar automatisering av kommunikation? Det sparar mycket tid och gör att arbetet i din klädwebbshop blir betydligt effektivare. Du kan istället lägga tid på andra saker som behöver utföras.

Marketing automation

Automatisering kan låta komplicerat, men det är väldigt enkelt. Att automatisera din process för email, webben, sms och andra aktiviteter kräver en grundåtgärd som sedan kan löpa automatiserat. Det kan vara bra att anlita professionell support när du ska bygga upp din marketing automation så att du får smidiga flöden och automationslösningarna passar din klädwebbshop.

Ungapped är en bra partner

Hur väljer man en bra partner för att starta upp processerna? Det finns några riktigt vassa partners som också har uppstartspaket så att du kan starta upp den digitala kommunikationen snabbt och smidigt. Ungapped är en av de som ligger i den absoluta toppen. De tillhandahåller bland annat uppstartspaket och expertrådgivning både inom strategiska rådgivningar och nästan all typ av digital kommunikation – speciellt marketing automation.

Schemalägg din digitala marknadsföring

Uppbyggnaden av schemalagda flöden gör att du sparar tid och arbetet effektiviseras. Det gör också att du skapar en högre relevans för den som tar emot meddelandet eller marknadsföringen. Du kan bygga upp din marknadsföring direkt utifrån behov och köpbeteende samt att du kan lägga in intelligenta påminnelser. Om det exempelvis gäller ett medlemskap som är på väg att gå ut kan kunden promptas och du kan själv få en påminnelse att boka upp en tid om så behövs.

Beteenden och profilering

Hur du kommunicerar med mottagarna härrör från hur de beter sig och vilka behov de har i kommunikationen. Det kan handla om vilken typ av kläder en viss målgrupp alltid köper, eller specifika färger som är mer populära än andra, samt hur man upplever shoppens funktioner. Det kan vara så att en viss ”setup” av shoppen gör att det blir lättare och kanske mer inspirerande att handla i den. För att få fram vad kunderna tycker, så att du vet hur du ska göra, behöver data samlas in för att se hur de beter sig i klädwebbshoppen. All kommunikation med mottagaren baseras på deras beteende, och här kan du få goda råd av Ungapped. De kan hjälpa till att bygga en scoringmodell som visar hur kunden beter sig så att du kan anpassa kommunikationen därefter.

Kläder och mode

Leave a Reply

mts_cool